top of page

Links of Interest

The following links provide further information about Bujinkan Budo Taijutsu and groups affiliated with the San Jose Bujinkan Dojo.

Official website of the Bujinkan | Massaki Hatsumi (Soke), Noda City, Japan

Michigan Bujinkan Dojo | Michael Asuncion (15th Dan Dai-Shihan), Ann Arbor, MI

 

Kuge Dojo | Jay Zimmerman (15th Dan Shihan), Pittsfield, MI

NYC Bujinkan Dojo | Orin Paliwoda (15th Dan Shihan), New York City, NY

bottom of page